Navngivning

Alle børn skal have et navn inden 6 måneder fra barnets fødsel.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Du finder en liste over godkendte navne på Familieretshusets hjemmeside.

Anmeldelse om navngivning sker med Mit-id på www.borger.dk. 

Såfremt der er evt. spørgsmål, kan henvendelse ske til kordegnekontoret - telefonisk eller personligt.

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37
Mobil: 30 35 75 37
Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontonr.: 2217-3061780555

Mandag-torsdag kl. 9–13
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske via telefon til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal via telefon til kirkekontoret. 

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os