Ind- og udmeldelse

En udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret vedlagt den originale dåbsattest.

En ny dåbsattest udstedes, når udmeldelsen træder i kraft. Skattevæsenet får automatisk besked. Bemærk at man ved udmeldelse fraskiver sig retten til handlinger i kirken, herunder vielse og bisættelse/begravelse.

Ind- og udmeldelse folkekirken

Ønsker man at melde sig ind i folkekirken igen, sker dette ved henvendelse til en præst i folkekirken eller til kirkekontoret.

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37
Mobil: 30 35 75 37
Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontonr.: 2217-3061780555

Mandag-torsdag kl. 9–13
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske via telefon til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal via telefon til kirkekontoret. 

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os