Sorggruppe

AT DELE OG BÆRE SORGEN SAMMEN

Sorggruppen er primært for folk som har mistet indefor den senere tid.

Sorggruppen er et samarbejde mellem Ballerup og Pederstrup sogn og er hovedsagelig for beboere i et af disse sogne.

Grupperne er ikke terapi, men et fortroligt rum for at styrke modet til at leve med sorgen og vores døde som en del af vores livshistorie.

Der er aldrig en sorg, som er ens, ligesom to mennesker heller aldrig er ens, men alligevel kan der være nogle fællestræk, som kan virke forløsende at dele med andre. Sorg tager tid, og det kommer ofte bag på mange. Det kan påvirke en og ens omgivelser. Her er sorggruppen en mulighed for at få talt og for at lytte til andre, som kender til at miste „indefra”.

Sorg skal ikke løses, den skal bæres ved at tale om de ting, som har og har haft så afgørende betydning for vores liv.

Da der er tale om et sammenhængende forløb, fordrer deltagelse, at man kan deltage stort set hver gang. Man er velkommen til at kontakte præsterne undervejs og blive skrevet på venteliste til den næste sorggruppe.

I forbindelse med sorggruppen byder vi på kaffe og the, og det er gratis at deltage.

Er man gangbesværet, kan man bestille en kirkebil (taxa) til og fra sorggruppen, som kirken betaler. Kirkebil bestilles ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 44 60 91 51.

Sorggruppen slutter med en kort andagt i kirken for dem, som har lyst. Vi synger en salme og beder fadervor.

Hver år afholdes der en middag, hvor alle sorg-gruppedeltagere fra de sidste 5 år bliver inviteret.

Har man lyst til at deltage, skal man kontakte en af sognepræsterne, som begge leder sorggruppen.
Inge Meibom på inm@km.dk eller 30730013 / Vibeke Fuglsang på vfol@km.dk eller tlf. 4079 4336

Sorggrupperne foregår i tidsrummet kl. 15.30-18:00