Begravelse · bisættelse

Når en person er død, skal de efterladte snarest muligt efter dødsfaldet anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sogne­præsten eller kirkekontoret i bopælssognet. Har man kontakt til en bedemand, vil denne foretage anmeldelsen. 

Anmeldelse af dødsfaldet skal også ske, selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken.

 

Begravelse · bisættelse

Forud for begravelsen/bisættelsen har man en samtale med præsten, hvor man taler om højtidelighedens forløb, herunder hvilke salmer der skal synges.
Et centralt spørgsmål er også om afdøde skal jordfæstes/begraves eller kremeres/brændes.

Udgangspunktet er, at man altid så vidt muligt skal følge afdødes egne ønsker.

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37
Mobil: 30 35 75 37
Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontonr.: 2217-3061780555

Mandag-torsdag kl. 9–13
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske via telefon til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal via telefon til kirkekontoret. 

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os