Attester

Man kan anmode om en ny attest via www.borger.dk ved brug af Mit-id. Der er mulighed for at få tilsendt en digital attest i E-boks, eller man kan anføre, at man henter personligt, eller at man ønsker attesten sendt til sin folkeregisteradresse.

Man kan også henvende sig personligt på ethvert kirkekontor i landet.

For at vi kan udlevere en attest på kontoret, skal vi se billed legitimation. Hvis man kommer på vegne af en anden, skal vi se en personligt underskrevet fuldmagt, samt billed-legitimation på den, der har fuldmagt.
 

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37
Mobil: 30 35 75 37
Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontonr.: 2217-3061780555

Mandag-torsdag kl. 9–13
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske via telefon til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal via telefon til kirkekontoret. 

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os