Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Årsmøde 2019

Referat af Årsmøde i Menighedsplejen

Ballerup, den 10-04-19
Afholdt onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00-20.30

 1. Valg af dirigent: Birgit Hansen bød velkommen og foreslog Vibeke Fuglsang Olsson. Vibeke blev valgt. Valg af referent: Kirsten Ejlerskov Japp
 2. Bestyrelsens beretning: Beretning blev oplæst ved formanden og godkendt på årsmødet. Det er med stor sorg, at vi i det forløbne år har mistet 2 bestyrelsesmedlemmer, Per Stokkebro Hansen og sognepræst Karen Mikkelsen – de vil begge blive savnet.
  Ære være deres minde.
 3. Regnskab for 2018: Regnskabet blev godkendt efter debat.

Bemærkninger mundtligt og skriftligt:

 • Kollekter forventes fremover afregnet i det regnskabsår, de hører til.
 • Overskud fra julemarkedet bedes fremover afregnet i det regnskabsår, det hører til.
 • Betaling for julemarkedets annoncering i Ballerup Bladet drøftet
 • MR har besluttet, at alle kollekter fremover i Pederstrup Sogn tilfalder Menighedsplejen.
 • Menighedsplejen har modtaget 80 juleposer fra Den Danske Frimurer Orden, hvilket betød at alle julehjælpsansøgere tillige kunne få en julepose med legetøj til børnene.
 • Driftsunderskuddet forventes reduceret i 2019 ved forskellige tiltag. Der blev talt om den indtægtsgivende virksomhed ved koncerter, hvor kirkekassen betaler for arrangementet og indtægterne tilgår menighedsplejen. Der ses ikke at være modtaget indtægter fra den annoncerede støttekoncert 17.11.18
 • I 2019 vil der fortsat være fokus på ansøgning af legatmidler, heriblandt Socialdemokratiet i Ballerup, Brd. Hartmann fonden, Roskilde fonden og Nordea fonden. (Regnskab vedlægges ansøgninger)
 • Kassereren får adgang til Nordea Netbank i 2019
 • Alle bilag afleveres løbende direkte til kassereren
 1. Budget 2019: Der er intet budget, da det ikke er muligt at forudse, hvorledes året vil gå.
 2. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.
 3. Valg af bestyrelse: Helle Bonaparte, Gro Andreasen og Kirsten Ejlerskov Japp er valgt som bestyrelsesmedlemmer.
 4. Valg af suppleant til bestyrelsen: ingen suppleanter
 5. Valg af revisor og suppleant: Helle Bonaparte er genvalgt som revisor og Hagen Ahlgren som revisorsuppleant.
 6. Eventuelt:
  - Der var mange forslag til forskellige lotterier, banko mv / præmier: gavekort á 50 kr.
  - Næste årsmøde afholdes onsdag den 1. april 2020 kl. 19.00 i Vestkirken.
  Det annonceres i uge 11 og 12. Endelig dagsorden ligger klar på kirkekontoret fra
  25. marts 2020.
  Regnskabet skal være revideret senest 11. marts 2020 (3 uger før årsmødet).

Med venlig hilsen

Birgit Hansen, formand
Tlf. 2829 2778 / e-mail: tyren29@hotmail.com