Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejens Årsmøde

Referat af Årsmøde i Menighedsplejen

Ballerup, den 11-04-18
Afholdt onsdag den 11. april 2018 kl. 19:00.

 1. Valg af dirigent: Birgit Hansen bød velkommen og foreslog Charlotte Fosgrau Jacobsen som dirigent. Charlotte blev valgt.
 2. Valg af referent: Hagen Ahlgren
 3. Bestyrelsens beretning: Den skriftlige beretning blev omdelt og Kirsten Ejlerskov Japp kommenterede beretningen for så vidt angår Julelotteri. Beretningen blev godkendt.
 4. Regnskab for 2017: Regnskabet blev godkendt efter debat.
  Det blev nævnt, at der i regnskabet burde være en åbningsbalance. Resultatet for 2017 er lavere end 2016, årsagen er dels manglende indtægt fra julelotteri, dels fravær af legatmidler.
  I 2018 vil der derfor være mere fokus på ansøgning af legatmidler, heriblandt Socialdemokratiet i Ballerup, Brd. Hartmann fonden, Roskilde fonden og Nordea fonden. Der var en længere debat om indtægtsgivende virksomhed i form af koncerter, hvor kirken betaler for arrangementet og indtægter tilgår menighedsplejen.
  Det blev nævnt, at regnskabet bruges som bilag ved ansøgning af legatmidler, da dette kan fremme tildeling af midler.
  Den Danske Frimurer Orden tildelte 80 juleposer til Menighedsplejen i 2017, der indeholdt alt til juleaften samt julemedister og flæskesteg. Dette betød, at vi kunne give alle julehjælpsansøgere både gavekort og julepose.
 5. Budget 2018: Der er intet budget, da det ikke er muligt at forudse, hvorledes året vil gå.
 6. Vedtægtsændringer: Der er ikke forslag om vedtægtsændringer.
 7. Indkomne forslag: Der ikke indkommet forslag.
 8. Valg af bestyrelse: Birgit er valgt som formand – Keld Jørgensen er valgt som bestyrelsesmedlem.
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen: Arne Mølgaard er genvalgt
 10. Valg af revisor og suppleant: Helle Bonaparte er genvalgt som revisor og Hagen Ahlgren som revisorsuppleant.
 11. Eventuelt: Indkaldelsen (foreløbig dagsorden) til årsmødet skal udsendes/annonceres 3 uger før mødet. Endelig dagsorden skal udsendes/annonceres 1 uge før mødet, hvor det bemærkes at regnskabet kan afhentes på kordegnekontoret.
  Regnskabet skal være revideret senest 3 uger før Årsmødet.
  Evt. indkomne forslag og andre bilag skal ligeledes følge udsendelsen af dagsorden.

Med venlig hilsen
Birgit Hansen, formand
Tlf. 2829 2778 / e-mail: tyren29@hotmail.com